Dominique Mertens

Dominique is  klinisch psycholoog-psychotherapeut en praktijkhouder van Elipsa. In het verleden deed ze ervaring op binnen zowel de ziekenhuiscontext als de privé.

Na haar masteropleiding voltooide ze de vierjarige opleiding tot cliëntgericht, integratief psychotherapeut. Ze werkt uitsluitend met volwassenen en spitst ze zich voornamelijk toe op (blokkades in) emotionele processen die ten grondslag liggen aan ons (psychologisch) welzijn en levenskwaliteit.

Naast haar therapeutisch werk is ze geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met patiëntenparticipatie,  chronische zorg en inclusie binnen psychotherapie.  Ze is bestuurslid van de Psychologenkring Middenkempen en voorzitter vorming van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie & Counseling.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Intense emoties, leegte en stemmingswisselingen
 • Angst en dwang
 • Identiteits- en zingevingsvragen
 • Spanning, stress en/of keuzemoeilijkheden
 • Vastzittende emoties
 • Verwerking ingrijpende gebeurtenissen/verlies
 • Relaties met vrienden, familie of partner

Ook psychiatrische nazorg (psychose, bipolaire stoornis) behoort tot de mogelijkheden. Nazorg gebeurt steeds in overleg met een psychiater en in zoverre haalbaar binnen een ambulante privépraktijk.

Dominique is telefonisch bereikbaar van di-vrij tussen 15.00-15.30u (014 70 74 47).

 • Klinisch psycholoog volwassenen

  (Vrije Universiteit Brussel)
 • Cliëntgericht, experiëntieel psychotherapeut

  (Universiteit Antwerpen)

Karlijn De Groof

Karlijn is klinisch psycholoog en praktijkhouder van Elipsa. In het verleden deed ze ervaring op binnen een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) en binnen een privépraktijk.

Na het voltooien van de opleiding stress- en burn out management (The Human Link) spitst ze zich in de praktijk toe op dergelijke klachten.  Daarnaast is ze gecertificeerd auti-coach en dus vaardig in het werken met volwassenen met een stoornis binnen het autismespectrum.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Negatieve gevoelens
 • Angst en paniekgevoelens
 • Spanning, stress en/of keuzemoeilijkheden
 • Problemen in relaties met vrienden, familie of partner
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D en/of ASS

Karlijn is telefonisch bereikbaar van ma-do tussen 15.00-15.30u (014 70 74 47)

 • Klinisch psycholoog volwassenen

  (Katholieke Universiteit Leuven)

Benjamin Vandeplas

Benjamin deed in het verleden ervaring op als klinisch psycholoog en suïcidepreventiewerker binnen een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.

Momenteel volgt hij een bijkomende opleiding in de psychoanalytische psychotherapie aan de KU Leuven. Als psycholoog werkt hij vanuit een psychodynamische visie; hij bekijkt de klacht binnen de bredere levensgeschiedenis van de persoon. Benjamin werkt uitsluitend met volwassenen.

U kan bij hem terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Negatieve gevoelens, het gevoel vast te zitten
 • Vermoeidheid of burnout
 • Problemen in relaties met vrienden, familie of partner
 • Rouwverwerking
 • Angstproblematiek
 • Identiteit en zingeving

Benjamin is telefonisch bereikbaar (0499/ 82 81 30) op ma en woe 18.30-19.30u

 

 • Klinisch psycholoog volwassenen

  (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Psychoanalytisch psychotherapeut i.o.

  (Katholieke Universiteit Leuven)

Valérie Vandervelde

Valérie deed in het verleden ervaring op binnen een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) en binnen een universitair psychiatrisch ziekenhuis.

Als psycholoog werkt ze vanuit een cliëntgerichte visie; persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. De persoon staat in zijn geheel centraal en er wordt samen gezocht naar een begeleiding op maat. Ze werkt uitsluitend met volwassenen.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Intense emoties, leegte en stemmingswisselingen
 • Negatieve gevoelens, het gevoel vast te zitten
 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
 • Spanning-stress en/of keuzemoeilijkheden
 • Verlies- en rouwverwerking
 • Vermoeidheid/burn-out
 • Identiteit en zingeving

Valérie is telefonisch bereikbaar (0493 37 72 78) op ma en di tussen 15.30-16.00u

 • Klinisch psycholoog volwassenen

  (Katholieke Universiteit Leuven )
 • Cliëntgericht psychotherapeut i.o.

  (Katholieke Universiteit Leuven)

Charlie Engels

Charlie is maatschappelijk werker van basisopleiding. Daarnaast voltooide hij zijn opleiding in de psychologie tot bachelorniveau en is hij systeemcounselor i.o. In het verleden deed hij ervaring op binnen het Centrum voor Algemeen Welzijn waar hij werkte met uiteenlopende jongeren, volwassenen en groepen.  Hij versterkt ons team als psychosociaal begeleider en counselor, voor die vragen waarbij een therapeutische aanpak niet aan de orde is.

Als systeemcounselor begeleidt Charlie individuen (vanaf 16 jaar), koppels en gezinnen om meer vat te krijgen op moeilijke leefsituaties en te streven naar groei en het herwinnen van een evenwicht. Afhankelijk van de hulpvraag werkt hij  oplossings- of competentiegericht.

U kan bij hem terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Identiteit en zingeving
 • Negatieve gevoelens
 • Onzekerheid, weerbaarheid en assertiviteit
 • Problemen in dagelijks functioneren
 • Echtscheiding
 • Fibromyalgie en CVS

U kan zich niet rechtstreeks aanmelden bij Charlie maar kan wel naar hem doorverwezen worden na een intakegesprek bij 1 van de psychologen van het volwassenenteam.

Charlie is telefonisch bereikbaar (0456/15 50 59) op dinsdag tussen 17.30-18u.

 

 • Sociaal werk

  (Artesis Hogeschool Antwerpen)
 • Systeemcounselor i.o.

  (Thomas More Hogeschool Antwerpen)

Fien De Vliegher

Fien is lid van het jeugdteam van Elipsa; samen met collega Eline staat ze in voor onze werking met minderjarigen en/of hun ouders. Haar carrière ging van start als klinisch psychologe in het buitengewoon secundair onderwijs Kristus Koning in Sint-Job (type 3 en type 9). Momenteel staat ze hier in voor individuele begeleidingen van jongeren met ontwikkelings- gedrags- en emotionele problemen. Daarnaast organiseert ze psycho-educatiesessies en geeft ze groepstraining op maat. Om haar ervaringen en kennis binnen de wereld van ontwikkelingsproblematieken verder te verfijnen, heeft ze een bijkomende opleiding gevolgd waarbij de focus ligt op handelings- en toekomstgericht werken met jongeren met autisme.

Momenteel volgt ze een bijkomende universitaire therapie-opleiding voor kinderen en jongeren in de experiëntiële en cognitieve gedragstherapie. Bij Fien staat het kind en zijn context centraal en wordt er samen gezocht naar een begeleiding op maat.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/de jongere: onzekerheid, negatieve gevoelens, laag zelfbeeld, (faal)angst, depressie, gedragsproblemen
 • Verwerkingsproblemen: rouw, echtscheiding, ziekte
 • Ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D, ASS, ODD

Fien is telefonisch bereikbaar op ma en woe van 17.00-17.30u  (0471/ 83 17 48)

 

 • Klinisch psycholoog kinderen en jongeren

  (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Integratief psychotherapeut i.o.

  (Universiteit Antwerpen)

Eline Bruun

Eline werkt voltijds in het jeugdteam van Elipsa: samen met collega Fien staat in voor onze werking met minderjarigen en hun ouders.  Eline werkt voornamelijk met adolescenten en hun context (ouders, grootouders, broer en zussen, school, …).

Eerder deed ze ervaring op met minderjarigen binnen een ziekenhuiscontext en bekwaamde ze zich de laatste jaren in het werken met kinderen en hun gezin binnen de residentiële jeugdhulpverlening en binnen CGG Kempen. Momenteel volgt ze een bijkomende universitaire opleiding tot relatie- en gezinstherapeut aan de Vrije Universiteit Brussel.

U kan bij haar terecht met zorgen die zich situeren op het vlak van:

 • Emotionele ontwikkeling van het kind/de jongere: angst, depressie, gedragsproblemen, lichamelijke klachten, vragen rond identiteit en seksualiteit
 • Opvoeding en/of relaties binnen het gezin: ouderschap en opvoedingsmoeilijkheden, nieuw samengestelde gezinnen, …

Eline is telefonisch bereikbaar op ma, di en woe tussen 15.00-15.30u (0460/ 95 40 51).

 • Klinisch psycholoog kinderen en jongeren

  (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Systeemtherapeut i.o.

  (Rapunzel)

Justien Dieltjens

Justien is opgeleid tot dramatherapeut en lid van BVCT-ABAT (Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie). Ze deed ervaring op in verschillende settings zoals PC Bethanië, Multiversum en Tsedek. Naast haar werk binnen Elipsa is ze werkzaam bij vzw Opweg, een dienst voor individuele begeleiding aan personen met een beperking. Hierdoor deed ze heel wat ervaring op in het creatief zoeken naar ingangspoorten. Ook volgt ze een opleiding Vlaamse gebarentaal.

Dramatherapie verschilt van gesprekstherapie in die zin dat Justien samen met de cliënt op non-verbale manieren gaat kijken naar en helpt expressie geven aan bepaald gedrag en emoties. Aan de hand van soms speelse, actieve werkvormen probeert ze samen met jou non-verbaal je verhaal tot stand te brengen en er via eenzelfde kanaal op in te grijpen om tot groei en verandering te komen. Naast haar individueel werk, organiseert ze ook met regelmaat groepstrainingen voor jongeren.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij haar terecht met zorgen die zich situeren op het vlak van:

 • Identiteit en zelfbeeld
 • Zelfvertrouwen
 • Uiting geven aan emoties
 • Weerbaarheid en opkomen voor jezelf
 • Leren aanvoelen en aangeven van grenzen

U kan bij Justien terecht na doorverwijzing vanuit het psychologenteam van Elipsa, of rechtstreeks als deze werkvorm u aanspreekt!

Justien is telefonisch bereikbaar op ma 17.30-18u en op woe 9-9.30u (0468/09 62 08).

 • Creatieve therapie - drama

  (Zuyd Hogeschool Heerlen (Nederland) )

Katrien Daneels

Katrien is psycholoog (optie: arbeid en organisatie) en psychotherapeut.

Haar interessegebieden zijn divers:

In het verleden heeft ze een carrière uitgebouwd binnen HR met als voornaamste taken coaching van leidinggevenden, begeleiden van zorgteams, stress en burnout begeleiding, etc. Parallel werkte ze in het Centrum voor Algemeen Welzijn en in een groepspraktijk

Momenteel volgt ze een bijkomende opleiding Trauma-Informed Practice (en EFT for complex trauma).

Katrien werkt met volwassenen vanaf 18 jaar en gaat integratief te werk met invloeden vanuit Gestalttherapie, Emotion Focused Therapie (EFT) en emotioneel lichaamswerk. Er wordt samen gezocht naar meer evenwicht op mentaal, lichamelijk en emotioneel vlak.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Spanning, stress en/of keuzemoeilijkheden
 • Vermoeidheid of burnout
 • Angst
 • Verdriet
 • Trauma/Verwerking ingrijpende gebeurtenissen
 • Identiteits- en zingevingsvragen
 • Negatieve gevoelens, het gevoel vast te zitten
 • Problemen op het werk
 • Problemen in relaties met vrienden, familie of partner

Katrien is telefonisch bereikbaar (0479/37 46 13) op donderdag tussen 17.30-18u.

 

 

 

 

 • Arbeids-en organisatiepsycholoog

  (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Gestalttherapeut

  (Focus on Emotion (FMS))

Heidi Adriaensen

Heidi is klinisch orthopedagoog en psychotherapeute. Ze werkte geruime tijd in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Sinds 10 jaar combineert ze haar privé-praktijk met een job in het hoger onderwijs.

Daarnaast is ze supervisor en coördinator van de supervisoren voor de vereniging van cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut en counselors (VVCEPC).

In haar therapeutisch werk vertrekt ze van jouw ervaring en gaat ze samen op zoek naar wat je nodig hebt om je terug beter bij jezelf te voelen, om (terug) je plekje te vinden in deze samenleving.

Haar passie om samen met mensen op weg te gaan, met als doel de levenskwaliteit te verhogen, motiveert haar om zich voortdurend bij te scholen. Ze volgde heel wat bijkomende opleidingen om zo bijvoorbeeld mensen die lijden onder traumatische gebeurtenissen of extreme stress met lichamelijke gevolgen (terug) op weg te helpen. Ook volgde ze een opleiding in de dialectische gedragstherapie (UPC, Duffel).

Je kan bij haar terecht met je zorgen/vragen rond:

 • Heftige emoties en/of stemmingswisselingen
 • Stress, spanning
 • Burn-out en/of depressieve klachten
 • Verwerken van pijnlijke gebeurtenissen (trauma) en/of verlies
 • Identiteits- en zingevingsvragen

Ook kan je bij haar terecht na een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis. Graag werkt ze samen met de behandelend psychiater of huisarts.

Heidi is telefonisch bereikbaar op 0473/33 51 25.

 

 • Klinisch orthopedagoog

  (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut

  (Katholieke Universiteit Leuven)

Versterk ons team

Elipsa is steeds op zoek naar gedreven en bekwame medewerkers.
Zou je een goede aanwinst zijn in ons team? Neem dan zeker contact op.

Spontaan solliciteren