Dominique Mertens

Dominique is  psychotherapeut en praktijkhouder van Elipsa. In het verleden deed ze ervaring op binnen zowel de ziekenhuiscontext als de privé.

Na haar masteropleiding voltooide ze de vierjarige opleiding tot cliëntgericht, integratief psychotherapeut. Ze werkt uitsluitend met volwassenen en spitst ze zich voornamelijk toe op (blokkades in) emotionele processen die ten grondslag liggen aan ons (psychologisch) welzijn en levenskwaliteit.

Naast haar therapeutisch werk is ze geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met patiëntenparticipatie en chronische zorg. Ze is bestuurslid van de Psychologenkring Middenkempen en voorzitter vorming van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie & Counseling.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Intense emoties, leegte en stemmingswisselingen
 • Angst en dwang
 • Identiteits- en zingevingsvragen
 • Spanning, stress en/of keuzemoeilijkheden
 • Vastzittende emoties
 • Verwerking ingrijpende gebeurtenissen/verlies
 • Relaties met vrienden, familie of partner

Ook psychiatrische nazorg (psychose, bipolaire stoornis) behoort tot de mogelijkheden. Nazorg gebeurt steeds in overleg met een psychiater en in zoverre haalbaar binnen een ambulante privépraktijk.

Dominique is telefonisch bereikbaar van di-vrij tussen 15.00-15.30u (014 70 74 47).

 • Klinisch psycholoog volwassenen

  (Vrije Universiteit Brussel)
 • Cliëntgericht, experiëntieel psychotherapeut

  (Universiteit Antwerpen)

Karlijn De Groof

Karlijn is praktijkhouder van Elipsa. In het verleden deed ze ervaring op binnen een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) en binnen een privépraktijk.

Na het voltooien van de opleiding stress- en burn out management (The Human Link) spitst ze zich in de praktijk toe op dergelijke klachten.  Daarnaast is ze gecertificeerd auti-coach en dus vaardig in het werken met volwassenen met een stoornis binnen het autismespectrum.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Negatieve gevoelens
 • Angst en paniekgevoelens
 • Spanning, stress en/of keuzemoeilijkheden
 • Problemen in relaties met vrienden, familie of partner
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D en/of ASS

Karlijn is telefonisch bereikbaar van ma-do tussen 15.00-15.30u (014 70 74 47)

 • Klinisch psycholoog volwassenen

  (Katholieke Universiteit Leuven)

Benjamin Vandeplas

Benjamin deed in het verleden ervaring op als klinisch psycholoog en suïcidepreventiewerker binnen een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.

Momenteel volgt hij een bijkomende opleiding in de psychoanalytische psychotherapie aan de KU Leuven. Als psycholoog werkt hij vanuit een psychodynamische visie; hij bekijkt de klacht binnen de bredere levensgeschiedenis van de persoon. Benjamin werkt uitsluitend met volwassenen.

U kan bij hem terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Negatieve gevoelens, het gevoel vast te zitten
 • Vermoeidheid of burnout
 • Problemen in relaties met vrienden, familie of partner
 • Rouwverwerking
 • Angstproblematiek
 • Identiteit en zingeving

Benjamin is telefonisch bereikbaar (0499/ 82 81 30) op ma en woe 18.30-19.30u

 

 • Klinisch psycholoog volwassenen

  (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Psychoanalytisch psychotherapeut i.o.

  (Katholieke Universiteit Leuven)

Eva Dries

Eva is klinisch neuropsychologe van opleiding. Naast volwassenen, rekent Eva ook de oudere populatie (65+) tot haar doelpubliek. Naast haar werk binnen de praktijk, maakt ze deel uit van geriatrisch team van OPZ Rekem. Voorheen deed ze ervaring op als klinisch (neuro)psychologe op de dienst neurologie- neurochirurgie van UZ Leuven waar ze ondersteuning bood aan cliënten en hun context die geconfronteerd werden met neurologische letsels en problematieken.

Een tweede interesseveld betreft voor Eva de relaties tussen mensen en hun (bredere) context. Momenteel volgt ze een bijkomende universitaire opleiding tot relatie- gezins- en systeempsychotherapeut aan de KU Leuven. Als psycholoog werkt ze volgens een systemische visie waarbij geluisterd wordt naar de bezorgdheden van de cliënt en diens verhalen begrepen worden tegen de achtergrond van de levenscyclus van het gezin en/of de relatie, diens klachten en kwetsuren.

U Kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Problemen in relaties met vrienden, partner en/of familie, koppeltherapie
 • Verlies en rouwverwerking
 • Neurologische aandoeningen
 • Niet-aangeboren hersenaandoeningen (NAH)

Eva is telefonisch bereikbaar (0471 52 32 30) op di en vrij tussen 15u en 15.30u.

 • Klinisch (neuro)psycholoog volwassenen

  (KUL/UGent)
 • Systeem-gezins- en relatietherapeut i.o.

  (Katholieke Universiteit Leuven)

Valérie Vandervelde

Valérie deed in het verleden ervaring op binnen een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) en binnen een universitair psychiatrisch ziekenhuis.

Als psycholoog werkt ze vanuit een cliëntgerichte visie; persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. De persoon staat in zijn geheel centraal en er wordt samen gezocht naar een begeleiding op maat. Ze werkt uitsluitend met volwassenen.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Negatieve gevoelens, het gevoel vast te zitten
 • Stress- en spanningsklachten
 • Verlies- en rouwverwerking
 • Identiteit en zingeving

Valérie is telefonisch bereikbaar (0493 37 72 78) op di en woe tussen 17.30-18.00u

 • Klinisch psycholoog volwassenen

  (Katholieke Universiteit Leuven )

Charlie Engels

Charlie is maatschappelijk werker van basisopleiding. Daarnaast voltooide hij zijn opleiding in de psychologie tot bachelorniveau en is hij systeemcounselor i.o. In het verleden deed hij ervaring op binnen het Centrum voor Algemeen Welzijn waar hij werkte met uiteenlopende jongeren, volwassenen en groepen.  Hij versterkt ons team als psychosociaal begeleider en counselor, voor die vragen waarbij een therapeutische aanpak niet aan de orde is.

Als systeemcounselor begeleidt Charlie individuen (vanaf 16 jaar), koppels en gezinnen om meer vat te krijgen op moeilijke leefsituaties en te streven naar groei en het herwinnen van een evenwicht. Afhankelijk van de hulpvraag werkt hij  oplossings- of competentiegericht.

U kan bij hem terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Identiteit en zingeving
 • Negatieve gevoelens
 • Onzekerheid, weerbaarheid en assertiviteit
 • Problemen in dagelijks functioneren
 • Echtscheiding
 • Fibromyalgie en CVS

U kan zich niet rechtstreeks aanmelden bij Charlie maar kan wel naar hem doorverwezen worden na een intakegesprek bij 1 van de psychologen van het volwassenenteam.

Charlie is telefonisch bereikbaar (0456/15 50 59) op dinsdag tussen 17.30-18u.

 

 • Sociaal werk

  (Artesis Hogeschool Antwerpen)
 • Systeemcounselor i.o.

  (Thomas More Hogeschool Antwerpen)

Fien De Vliegher

Fien is lid van het jeugdteam van Elipsa; samen met collega Eline staat ze in voor onze werking met minderjarigen en/of hun ouders. Haar carrière ging van start als klinisch psychologe in het buitengewoon secundair onderwijs Kristus Koning in Sint-Job (type 3 en type 9). Momenteel staat ze hier in voor individuele begeleidingen van jongeren met ontwikkelings- gedrags- en emotionele problemen. Daarnaast organiseert ze psycho-educatiesessies en geeft ze groepstraining op maat. Om haar ervaringen en kennis binnen de wereld van ontwikkelingsproblematieken verder te verfijnen, volgt ze momenteel een bijkomende opleiding waarbij de focus ligt op handelings- en toekomstgericht werken met jongeren met autisme.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/de jongere: onzekerheid, negatieve gevoelens, laag zelfbeeld, (faal)angst, depressie, gedragsproblemen
 • Verwerkingsproblemen: rouw, echtscheiding, ziekte
 • Ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D, ASS, ODD

Fien is telefonisch bereikbaar op ma en woe van 17.00-17.30u  (0471/ 83 17 48)

Fien start vanaf september 2019 geen nieuwe begeleidingen op omwille van aankomende zwangerschapsrust.

 • Klinisch psycholoog kinderen en jongeren

  (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Integratief psychotherapeut i.o.

  (Universiteit Antwerpen)

Eline Bruun

Eline werkt voltijds in het jeugdteam van Elipsa: samen met collega Fien staat in voor onze werking met minderjarigen en hun ouders. Eerder deed ze ervaring op met minderjarigen binnen een ziekenhuiscontext en bekwaamde ze zich de laatste jaren in het werken met kinderen en hun gezin binnen de residentiële jeugdhulpverlening en binnen CGG Geel. Binnen deze context deed ze ervaring op in het werken met gezinnen rond methodieken als Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet. Momenteel volgt ze een bijkomende opleiding waarbij de focus ligt op gezinsdynamiek en ontwikkelingspsychologie.

U kan bij haar terecht met zorgen die zich situeren op het vlak van:

 • Emotionele ontwikkeling van het kind/de jongere: angst, depressie, gedragsproblemen, lichamelijke klachten, vragen rond identiteit en seksualiteit
 • Opvoeding en/of relaties binnen het gezin: ouderschap en opvoedingsmoeilijkheden, nieuw samengestelde gezinnen, …

Eline is telefonisch bereikbaar op ma, di en woe tussen 15.00-15.30u (0460/ 95 40 51).

 • Klinisch psycholoog kinderen en jongeren

  (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Systeemtherapeut i.o.

  (Rapunzel)

Versterk ons team

Elipsa is steeds op zoek naar gedreven en bekwame medewerkers.
Zou je een goede aanwinst zijn in ons team? Neem dan zeker contact op.

Spontaan solliciteren