Soms is het zinvol om samen met anderen je verhaal te schrijven of dat van anderen te beluisteren. Verschillende groepscursussen trainen je vaardigheden om je kwaliteit van leven te verbeteren.

Help, mijn kind luistert niet!

Oudertraining volgens principes van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Een duidelijke visie en aanpak bij aanhoudend lastig of verontrustend gedrag van minderjarigen:

Geweldloos Verzet helpt ouders om hun gevoel van machteloosheid te overwinnen en om moeilijk gedrag te doen verminderen of te laten ophouden. Verder biedt het de mogelijkheid om opnieuw een betere sfeer in het gezin te creëren en de relatie tussen ouder en kind te verbeteren.

Verloop

Om zeker te zijn dat de training iets voor jou/jullie als ouder is, wordt er gestart met een verkennend individueel gesprek. Het tarief voor dit eenmalig gesprek bedraagt 60€.

De groepen gaan tweewekelijks door op dinsdagavond tussen 19 en 21u. In totaal zijn er dus 8 trainingssessies van 2 uur. Het is een besloten groep, die om de 8 weken opnieuw start. Eerstvolgende startdatum: 15 oktober 2019.

 

 

Praktisch 

De totale kostprijs bedraagt 360€.  Gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteiten, voor meer info mag u contact opnemen.

 

Aanmelden 

Meer info of inschrijven kan via eline@elipsa.be, via onderstaand formulier of telefonisch (0460 95 40 51)

Ouder- en kindsessies: Ontmoet je emoties

8 kindsessies en 6 oudersessies voor ouders met kinderen tussen 7 en 10 jaar oud.

De oudersessies dragen de naam spiegelsessies; het is onze bedoeling om datgene wat in de kindersessies gebeurd, het kennismaken met emoties, ook op een parallelle wijze in de oudersessies te doen. In de oudersessies gaan we stilstaan bij: ‘wat gebeurt er met jou op het moment dat je kind een bepaalde emotie toont?’

Kind:

  • Op een speelse manier de wereld van emoties exploreren
  • ervaren dat je niet de enige bent voor wie het omgaan met emoties soms lastig is
  • we helpen je meer grip te krijgen op de emoties en zoeken naar meer helpende manieren om ze uit te drukken

Ouders:

  • In contact komen met andere ouders en samen de bezorgdheden rond de kinderen exploreren
  • ervaren dat je niet de enige bent voor wie omgaan met de emoties van je kind soms lastig is
  • doorheen verschillende thema’s die belangrijk zijn in het (emotioneel) leven van je kind, op zoek gaan naar handvaten

Zowel kind-als oudersessies worden begeleid door 2 ervaren therapeuten.

Kinderteam: Justien Dieltjens en Fien De Vliegher

Ouderteam: Dominique Mertens en Heidi Adriaenssen

infosessie:  februari 2022

start reeks: april 2022

page2image39190272 page2image39176448 page2image39187584

Voor meer info rond de prijs en praktische aspecten, gelieve het contactformulier in te vullen of te mailen naar info@elipsa.be