Soms is het zinvol om samen met anderen je verhaal te schrijven of dat van anderen te beluisteren. Verschillende groepscursussen trainen je vaardigheden om je kwaliteit van leven te verbeteren.

Assertiviteitstraining voor kinderen en jongeren.

Bij Elipsa organiseren we tweemaal per jaar een assertiviteitstraining.

Vaak is het voor kinderen en jongeren moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen zorg voor zichzelf en zorg voor de ander. Sommige kinderen ervaren dat er over hun grenzen wordt gegaan. Ze zijn niet weerbaar genoeg en trekken zich terug. Andere kinderen houden dan weer minder rekening met de grenzen van anderen en komen dominant over.

Aangezien het hier steeds gaat over contacten met anderen, worden deze vaardigheden ook best in groep getraind. Het doel van zo’n training is dat het zelfvertrouwen van jongeren groeit en dat ze zichzelf en de ander leren respecteren. We trainen kinderen en jongeren zodat ze op een positieve manier leren omgaan met anderen en in het bijzonder leeftijdsgenoten.

Gedurende de sessies wordt er rond volgende thema’s gewerkt:

  • Vrienden maken
  • Gevoelens herkennen en uiten
  • Samenwerken
  • Non-verbale communicatie
  • Niet-helpende gedachten omzetten naar helpende gedachten
  • Je eigen grenzen aangeven en neen zeggen
  • Omgaan met kritiek en complimenten
  • Reageren op pesten en plagen

Voor de aanvang van de groep wordt er een intakegesprek gepland met de ouders en het kind/de jongere. Tijdens dit gesprek nemen we de tijd om elkaar te leren kennen en te luisteren naar de verwachtingen en de motivatie om deel te nemen aan deze groep.

Verloop

Als eerste wordt er een ouderavond gepland waarop er meer informatie wordt gegeven over de inhoud en de werking van de groep. We bekijken dan hoe ouders hun kind kunnen ondersteunen tijdens dit traject.

De groep bestaat uit 8 sessies waarin er gewerkt wordt in kleine groepjes, die ingedeeld worden volgens leeftijd (9-12 jaar en 12-15 jaar). Er wordt ook gewerkt met huiswerkopdrachten, zodat de vaardigheden die tijdens de trainingen aangeleerd en geoefend worden, thuis en op school versterkt kunnen worden.

Op het einde voorzien we een afrondingsgesprek met de ouders en het kind/de jongere.

Praktisch

De totale kostprijs bedraagt €315.

Momenteel is de volgende startdatum nog niet bepaald.

Aanmelden

Je kan je al wel aanmelden via onderstaand formulier of telefonisch op 014 70 74 47.

Help, mijn kind luistert niet!

Oudertraining volgens principes van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Een duidelijke visie en aanpak bij aanhoudend lastig of verontrustend gedrag van minderjarigen:

Geweldloos Verzet helpt ouders om hun gevoel van machteloosheid te overwinnen en om moeilijk gedrag te doen verminderen of te laten ophouden. Verder biedt het de mogelijkheid om opnieuw een betere sfeer in het gezin te creëren en de relatie tussen ouder en kind te verbeteren.

Verloop

Om zeker te zijn dat de training iets voor jou/jullie als ouder is, wordt er gestart met een verkennend individueel gesprek. Het tarief voor dit eenmalig gesprek bedraagt 60€.

De groepen gaan tweewekelijks door op dinsdagavond tussen 19 en 21u. In totaal zijn er dus 8 trainingssessies van 2 uur. Het is een besloten groep, die om de 8 weken opnieuw start. Eerstvolgende startdatum: 15 oktober 2019.

 

 

Praktisch 

De totale kostprijs bedraagt 360€.  Gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteiten, voor meer info mag u contact opnemen.

 

Aanmelden 

Meer info of inschrijven kan via eline@elipsa.be, via onderstaand formulier of telefonisch (0460 95 40 51)