Karlijn De Groof

Wachtlijsten zijn helaas nog steeds een spijtige realiteit in de hulpverlening.  Nieuwe aanmeldingen zijn niet mogelijk tot eind mei 2023. Daarna kan u ons opnieuw contacteren zodat we u een correcter perspectief kunnen bieden. Als u zich toch aanmeldt voor eind mei, zullen uw gegevens niet bewaard worden.

Karlijn is klinisch psycholoog en praktijkhouder van Elipsa. In het verleden deed ze ervaring op binnen een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) en binnen een privépraktijk.

Na het voltooien van de opleiding stress- en burn out management (The Human Link) spitst ze zich in de praktijk toe op dergelijke klachten.  Daarnaast is ze gecertificeerd auti-coach en dus vaardig in het werken met volwassenen met een stoornis binnen het autismespectrum.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

  • Negatieve gevoelens
  • Angst en paniekgevoelens
  • Spanning, stress en/of keuzemoeilijkheden
  • Problemen in relaties met vrienden, familie of partner
  • Ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D en/of ASS

Karlijn is telefonisch bereikbaar van ma-do tussen 15.00-15.30u (014 70 74 47)

  • Klinisch psycholoog volwassenen

    (Katholieke Universiteit Leuven)