Ook wanneer we nog in de eerste hoofdstukken van het leven staan, duiken er soms moeilijkheden op. Soms lossen deze zorgen zichzelf op, soms kan psychotherapie ook voor kinderen en jongeren een meerwaarde betekenen.

Voor wie

Signalen dat je kind niet goed in zijn vel zit kunnen zich o.m. uiten in:

  • Futloosheid, vermoeidheid
  • (door)slaapproblemen
  • Angst en verdriet
  • Agressie en gedragsproblemen
  • Afstotend of juist erg aanhankelijk gedrag
  • Lichamelijke klachten zonder medisch aanwijsbare oorzaak

Opvoeding is een groeiproces waarin men als ouder, met het kind meegroeit. Elke levensfase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Ouders kunnen bij ons o.m. terecht voor vragen rond:

  • Opvoedingsstijl en communicatie
  • Opvoeden als ouderpaar
  • Nieuw samengestelde gezinnen, scheiding
  • Specifieke zorgen rond je kind
Leer ons kennen

Verloop

Therapie voor ouder en/of kind?

In een eerste gespreken nemen we ruim de tijd om met aandacht naar uw verhaal te luisteren. De bedoeling is dat we elkaar in eerste instantie leren kennen. Dit geldt zowel als uw kind in therapie komt als wanneer u als ouders zelf over uw zorgen komt spreken.

In het werk met minderjarigen zullen de ouders in de mate van het mogelijke altijd betrokken worden. De frequentie en intensiteit van deze betrokkenheid wordt in onderling overleg bepaald en is o.a. afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag. Als u als ouder met uw zorgen komt, kan in overleg beslist worden om ook het kind in kwestie erbij te betrekken. Eens de verwachtingen en doelstellingen helder zijn, bepalen we samen hoe jullie unieke traject er zal uitzien.

Sommige volwassenen maar vooral kinderen kunnen zich dikwijls gemakkelijker uiten via creatieve methodieken zoals kleien, tekenen of spel. Ook hier zoeken we naar een ingang op maat, opdat elke betrokkene zich op zijn manier tot uiting kan brengen.

Ik wil een kennismakingsgesprek

Mijn kind in therapie, ben ik dan overbodig?

Ook hier geldt dat psychotherapie teamwork is! U als ouder en als expert met betrekking tot uw kind, legt uw expertise samen met de onze, om van daaruit tot nieuwe ideƫen en oplossingen te komen. Gedurende de begeleiding evalueren we op regelmatige tijdstippen de doelstellingen en wordt er ruimte gemaakt om te bekijken of iedereen zich (nog) goed voelt bij de huidige aanpak.