Dikwijls zetten mensen de stap naar psychotherapie wanneer ze voelen dat hun verhaal blokkeert.

Voor wie

Heeft u het gevoel dat je telkens dezelfde hoofdstukken blijft herlezen en dat u vastloopt? Bent u bereid om hierbij stil te staan en te zoeken naar nieuwe verhaallijnen? Dan is psychotherapie misschien iets voor u.

Bij Elipsa vertrekken we vanuit uw specifieke beleving. Signalen dat u vastloopt kunnen zich o.m. uiten in:

  • Moeilijkheden in het hanteren van emoties en stemmingswisselingen
  • Negatieve gevoelens en angst
  • Identiteits- en zingevingsvragen
  • Gedragsproblemen
  • Spanning, stress en/of keuzemoeilijkheden
  • Zelfdestructief gedrag
  • Moeite in de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen/verlies
  • Problemen in relaties met vrienden, familie of partner

Indien u twijfelt of u bij elipsa aan het juiste adres bent, neem gerust contact op. Dan bekijken we samen wat wij voor u kunnen betekenen.

Leer ons kennen

Verloop

Psychotherapie, hoe gaat dat?

In het eerste gesprek nemen we ruim de tijd om met aandacht naar uw verhaal te luisteren. De bedoeling is dat we elkaar in eerste instantie leren kennen. Vanuit de overtuiging dat u zelf hoofdpersonage blijft in uw eigen verhaal wordt aandacht besteed aan het bespreken van uw verwachtingen en doelen. Na afloop bekijken we in ons team bij welke psycholoog u best terecht kan. Deze beslissing wordt genomen op basis van uw eigen voorkeur en onze specifieke expertise.

Bij Elipsa kan u terecht voor belevingsgerichte psychotherapie. Dat wil zeggen: in therapie wordt met aandacht de focus gelegd op het doorleven van de betekenis van uw zorgen. In ons dagelijks leven blijven we dikwijls doorlopen. Ook denken (piekeren) en analyseren kan een manier zijn om te blijven gaan. In therapie duwen we even op de pauze-knop. Aldus wordt een ruimte gecreƫerd waarin u geholpen wordt om terug voeling te krijgen met uzelf en van hieruit te zoeken naar nieuwe oplossingen.

Als hoofdpersonage bent u deskundig in uw eigen verhaal; als psychotherapeut zijn wij deskundig in het aansturen en begeleiden van het proces waarmee u tot nieuwe creatieve oplossingen kan komen. Psychotherapie is teamwork!

Ik wil een kennismakingsgesprek

Hoe kan praten me helpen?
Ik weet al wat er mis is, maar ik geraak er gewoon niet uit!

Hoe lang duurt het?

Hoe het veranderingsproces precies verloopt is moeilijk te voorspellen. Omdat u zelf mee stuurt, is uw inbreng van essentieel belang. De sessies worden regelmatig geƫvalueerd aan de hand van elektronische vragenlijsten.
Op deze wijze geeft u zelf mee richting aan uw proces. U bent vrij om de therapie op ieder moment stop te zetten. Idealiter wordt een afronding in onderling overleg bepaald opdat er ruimte is om terug te blikken op het afgelegde traject.