Visie op zorg

Onze basisvisie vertrekt vanuit:

  • Geïnspireerde medewerkers met een gedegen masteropleiding die zich voortdurend bijscholen om de zorgkwaliteit te garanderen
  • Een integratief theoretisch kader, met aandacht voor de persoon en zijn proces
  • Empowerment van de persoon: van afwachtende patiënt naar mondige cliënt
  • Het creëeren van een (emotioneel) veilige ruimte; het wegwerken van drempels en taboe
  • Een transparante samenwerking met belangrijke zorgactoren uit de regio

Verloop

  • Als u inschat dat uw patiënt baat zou kunnen hebben bij psychologische ondersteuning, kan u hier samen een eerste afspraak vastleggen.
  • In het eerste gesprek wordt met de cliënt stilgestaan bij het gedeeld beroepsgeheim en zijn implicaties. Met toestemming van de cliënt wordt er u na het intakegesprek het behandelplan bezorgd. Indien er zich belangrijke evoluties voordoen tijdens de behandeling, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
  • Om de communicatie zo eenvoudig mogelijk te houden, gelieve persoonlijk bij de aanmelding of via uw cliënt aan te geven op welke manier Elipsa u het best kan contacteren.
Meer over ons team

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.