Fien De Vliegher

Fien is lid van het jeugdteam van Elipsa waar ze instaat voor onze werking met minderjarigen en/of hun ouders. Haar carrière ging van start als klinisch psychologe in het buitengewoon secundair onderwijs Kristus Koning in Sint-Job (type 3 en type 9). Momenteel staat ze hier in voor individuele begeleidingen van jongeren met ontwikkelings- gedrags- en emotionele problemen. Daarnaast organiseert ze psycho-educatiesessies en geeft ze groepstraining op maat. Om haar ervaringen en kennis binnen de wereld van ontwikkelingsproblematieken verder te verfijnen, heeft ze een bijkomende opleiding gevolgd waarbij de focus ligt op handelings- en toekomstgericht werken met jongeren met autisme.

Ze volgde een bijkomende universitaire therapie-opleiding voor kinderen en jongeren in de experiëntiële en cognitieve gedragstherapie. Bij Fien staat het kind en zijn context centraal en wordt er samen gezocht naar een begeleiding op maat.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/de jongere: onzekerheid, negatieve gevoelens, laag zelfbeeld, (faal)angst, depressie, gedragsproblemen
  • Verwerkingsproblemen: rouw, echtscheiding, ziekte
  • Ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D, ASS, ODD

Fien is telefonisch bereikbaar op woensdag van 18u45-19u15 en donderdag van 10.00 – 10.30. (0471/ 83 17 48)

  • Klinisch psycholoog kinderen en jongeren

    (Katholieke Universiteit Leuven)
  • Integratief psychotherapeut

    (Universiteit Antwerpen)