Fien De Vliegher

 

Wachtlijsten zijn helaas nog steeds een spijtige realiteit in de hulpverlening. We voeren momenteel een aanmeldingsstop in voor ons kinderen-en jongerenteam, omdat we er van uitgaan dat het niet zinvol is kinderen, jongeren en hun gezinnen nodeloos lang op een lijst te plaatsen. Nieuwe aanmeldingen zijn niet mogelijk tot eind april 2023. Daarna kan u ons opnieuw contacteren zodat we u een correcter perspectief kunnen bieden. Als u zich toch aanmeldt voor eind april, zullen uw gegevens niet bewaard worden.

 

Fien is lid van het jeugdteam van Elipsa; samen met collega Eline staat ze in voor onze werking met minderjarigen en/of hun ouders. Haar carrière ging van start als klinisch psychologe in het buitengewoon secundair onderwijs Kristus Koning in Sint-Job (type 3 en type 9). Momenteel staat ze hier in voor individuele begeleidingen van jongeren met ontwikkelings- gedrags- en emotionele problemen. Daarnaast organiseert ze psycho-educatiesessies en geeft ze groepstraining op maat. Om haar ervaringen en kennis binnen de wereld van ontwikkelingsproblematieken verder te verfijnen, heeft ze een bijkomende opleiding gevolgd waarbij de focus ligt op handelings- en toekomstgericht werken met jongeren met autisme.

Momenteel volgt ze een bijkomende universitaire therapie-opleiding voor kinderen en jongeren in de experiëntiële en cognitieve gedragstherapie. Bij Fien staat het kind en zijn context centraal en wordt er samen gezocht naar een begeleiding op maat.

U kan bij haar terecht wanneer uw zorgen zich situeren op het vlak van:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/de jongere: onzekerheid, negatieve gevoelens, laag zelfbeeld, (faal)angst, depressie, gedragsproblemen
  • Verwerkingsproblemen: rouw, echtscheiding, ziekte
  • Ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D, ASS, ODD

Fien is telefonisch bereikbaar op ma en woe van 17.00-17.30u  (0471/ 83 17 48)

  • Klinisch psycholoog kinderen en jongeren

    (Katholieke Universiteit Leuven)
  • Integratief psychotherapeut i.o.

    (Universiteit Antwerpen)