Sarah Verbiest

Wachtlijsten zijn helaas nog steeds een spijtige realiteit in de hulpverlening. We voeren momenteel een aanmeldingsstop in voor ons kinderen-en jongerenteam, omdat we er van uitgaan dat het niet zinvol is kinderen, jongeren en hun gezinnen nodeloos lang op een lijst te plaatsen. Nieuwe aanmeldingen zijn voorlopig niet meer mogelijk in 2023. Daarna kan u ons opnieuw contacteren zodat we u een correcter perspectief kunnen bieden. Als u zich toch aanmeldt voor eind april, zullen uw gegevens niet bewaard worden.

 

Sarah maakt deel uit van het kinder- en jongerenteam bij Elipsa.

Ze studeerde klinische psychologie gericht op kinderen en jongeren. Ze deed eerder ervaring op in een Centrum voor Ambulante Revalidatie waar ze kinderen met ASS en ontwikkelingsproblemen begeleidde en is momenteel ook werkzaam in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

U kan bij haar terecht met zorgen die zich situeren op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/de jongere:

  • Onzekerheid en laag zelfbeeld
  • (Faal)angst
  • Gedragsproblemen
  • Negatieve gevoelens

Sarah is telefonisch bereikbaar op dinsdag tussen 15.30u en 16.30u (0468 26 88 50).

  • Klinisch psycholoog kinderen & jongeren

    (Katholieke Universiteit Leuven)